En español

Dave's Homemade Crystal Radios Banner

Crystal Radio #66,"David's DX Driller"

Dave's #66 Crystal Radio

Dave Schmarder's Crystal Radio #66

Font Decrease Font Increase



Hello vrienden. Welkom op nog eens een andere van mijn kristal radio bladzijden. Een lid van het “RadioBoard” stelde de naam “DX Driller Thriller voor. De schuldige heet: OldOhioIN. Het was voor twee reden een goede keuze. Ten eerste het ziet er uit als een oceaan boor eiland, en ten tweede is het even duur als olie om te bouwen!

De vaste bezoekers hier weten dat ik allerlei soorten radio-ontwerpen bouw, van de eenvoudige die op een uur of twee voltooid zijn tot de grote wedstrijd-waardige DX toestellen. Dit toestel valt in deze laatst genoemde katagorie. Er werdt niet bespaart op tecknisch gebied.

Enige nieuwe snufjes van dit toestel; beginnend met de Contra Coil in het detektor kring eenheid. Dit is de twee-delige spoel winding die niet alleen beloofd maar ook betere prestatie levert naar het top-einde van het afstem-bereik. Alsook is een trimmer kondensator bijgevoegd om een grotere speiding op de afstem schaal te verkrijgen. De nummers zijn niet allemaal opeen aan een kant der schaal gedrongen. Ten einde de koptelefoon goed met den detektor te laten passen is er een op bestelling gemaakte geluidstransformator, door mij Uberformer genoemd,toegepast.

Kleine extraks, zoals een 5-polige koptelefoon impedantie keuze schakelaar, en verbindings bussen om het mogelijk te maken met slechts een enkele spoel te volstaan en een bandsper filter (wave-trap) werd toegevoegd voor het goede doel.

Deze radio werd hoofdzakelijk opgebouwd met HDPE (high density polyethylene = hoge dichtheid polyethylene). Dit materiaal werd bevonden een laag verlies eigenschap te bezitten in verband met radio frekwensies. Het verheven dek heeft als reden de spoel af te zonderen van al hetgene dat afbreuk zou kunnen doen aan de kwaliteit der spoel en om het geheel wat te verkleinen.

Het hoofd paneel bestaat uit 6 mm dikke HDPE. Dit geeft een stoer vlak om er bovenop de spoelen te bevestigen en onderaan de rest der bestanddelen.Dit vlak is verhoogd en bevestigd met vier 100 mm. plastieken pilaren. Beide helfden der radio zien er bijna hetzelfde uit. Het is belangrijk dat de twee variabele kondensatoren zich op dezelfde afstand tussen de stang en de basis bevinden. Zo niet zal de hoogte der afstem-knoppen verschillen. Men kan ook holle pilaren onder een te kleine kondensator plaatsen om de hoote aan te passen.

Het voor paneel werd uit Garolite® vervaardigd. I wilde geen gehele witte radio. De panelen werden op een dekoratieve wijze gesneden. Een eiken basis zorgd voor fraaie onderstel om de getapte pilaren te bevestigen. Terwijl ik dit bouwde wist ik al dat dit een ongewoon ontwerp zou worden.

De ATU (antenna tuning unit = antenna afstem eenheid) benut een 150 mikro-Henry spoel. De spoelvorm bestaat uit 3mm.HDFE met een doormeter van 150 mm..De spoel heeft 39 wikkelingen van 660/46 hoge prestatie Litzen draad. De naafs doormeter is 50 mm..

Ik had een prachtige 3 sekties variabele kondensator in mijn rommel-doos juist geschikt voor zulk een radio. Slechts 2 sekties waren nodig. Maar aangezien dat ik 3 sekties had, moest ik ze allen wel gebruiken want anders zou men kunnen denken dat ik zo maar om het even wat gebruik. Doch doe ik dat. Maar om die drie sekties te gebruiken heb ik een kleine kring ontworpen om de antennas series kapaciteit aan tepassen. De 200 pF sektie is rechtstreeks met de antenna verbonden, terwijl een van de 475 pF sekties in series staat met een 140pF lucht dielekrische trimmer kondensator. Door deze in te stellen, kan een ieder deze afstem-eenheid aan zijn antenna aanpassen. De radio, met antenna verbonden, kan afgesteld worden tot het lage einde van de middel golf-band en met een signaal gnerator op 530 kHz kan de trimmer zo ingesteld worden dat de afstem-schaal overeenstemt met de generator. Maar de kans dat U deze type kondensator bezit is klein, zo gebruikt U maar eender welke twee sekties variabele kondensator van minstens 750 pF in totaal.

Er is een 6:1 vertraging aan de variabele kondensator gekoppeld.Er moet isolatie tussen de de vertraging en de kondensator zijn. Ik gebruikte een keramieke koppelaar.Ook is het belangrijk dat de vertraging zelf ge-aard is. Men kan een kabel-schoen onder een moer bevestigen, of een draad aan de vertraging solderen.

Er bevind zich een extra stel verbindingen aan de spoel waarmede een uitwendige detektor kan verbonden worden. Dit in het geval dat men een enkel-spoel radio wenst te hebben. De uitgang zal luider zijn, maar het scheidings vermogen (selektiviteit) is verminderd. Dit maakt de radio veelzijdiger. Er zijn aanpassings verbindingen bij het detektor eenheid, waarmet een aparte eksperimentale detektor eenheid kan aangesloten worden.

Wat de detektor betreft; hier is het ‘alles geven‘. Begint met de contra gewonden spoel , dan de ‘heilige-graal‘ variabele kondensator, differtiaal kondensator, en zo tot de geluids-transformator. Als U moet besparen doe het dan bij het antenna afstem eenheid (ATU). Het voornaamste scheidings vermogen (selektiviteit) wordt door de detektor eenheid gedaan. Het gebruik van dunnere Litz draad of minderwaardige kondensators bij het ATU zullen niet zo schadelijk zijn als besparingen bij de detektor eenheid.

De detektor eenheid is evenals de ATU op een stuk HDPE van 280 x185 mm. gebouwd. De breedte was amper toereikend om de band-schakelaar en het scheidings kontrol te bevestigen. Vergewist U dat er voor alles voldoende ruimte is.

De band schakelaar dient van goede kwaliteit te zijn. Een keramieke schakelaar is onontbeerlijk om lage verliezen te handhaven. Een schakelaar gemaakt uit twee metalen schakels en vijf vleugelmoeren kan ook gebruikt worden. Mijn radio #64 heeft dit soort schakelaar. Let op gedurende het bouwen en kijk de draad ver- bindingen na. Het is heel gemakkelijk om verbindingen te verwisselen. Maakt tekeningen en kijkt ze tweemaal na opdat alles klopt. Als Uw toestel niet goed afstembaar is is dit tewijten aan een verkeerd gewikkelde spoel of een verkeerd bedrade schakelaar.

Bekijkt het onderzicht, daar ziet men ten midden de hoofd afstem kondensator. Deze kondensator wordt rechtstreeks aangedreven door een vernier vertraging van 6:1. Ik sneed een 10cm. styrene (plastiek) schijf en plakte die van voor op de vernier aandrijving om daar als ge-ijkte afstem-schaal te dienen. Het is aanbevolen om het ijken ervan tot het laatste te houden. Vergewist U dat de radio korrekt afstemt en dat alles vast gemonteerd is alvorens deze redelijke lange taak te beginnen. Aangezien een laag verlies materiaal gebruikt werd i.v.m. de kondensator zijn er geen keramieke pilaren nodig.

Er bevindt zich op ongeveer 14 cm. achter het voor-paneel een vertikaal geplaatst HDPE stuk. De band-schakelaar, het differtiaal en afregel (tracking), en trimmer kondensators worden op dit onder-paneel bevestigd. Lange geisoleerde stangen worden benut om deze onderdelen te bedienen vanaf het voor paneel. Dit alles om vervelende hand-kapaciteit effekten te vermijden.

Alle andere bestanddelen worden gemonteerd of gesoldeerd op het onderste van het chassis. Dit houdt alles net en keurig. Door middel van schakels en vleugelmoeren wordt het hoofd afstemkring (LC) gescheiden van de detektor. Dit gebeurt bij de differentiale kondensators verbinding met de hoofd afstemkring. Twee vleugelmoeren klemmen zijn voorzien opdat een uitwendige afstemkring zou kunnen verbonden worden met de detektor. De verbindingen passen met die van het ATU. Andere afstem-kringen (spoel L, en kondensator C) mogen hier ook gebezigd worden.

Het plaatsen der Litz spoelen is een onderdeel van het planning. De komponenten bovenin geplaatst mogen de onderste niet storen. Er is veel vrijheid waar de spoelen mogen geplaatst worden. Ik heb mijn spoelen zo dicht mogelijk naar het midden van de hoofd plank geplaatst. Wegens de variabele kondensator had ik wat moelijkheden met het ATU, deswegens verplaatste ik de spoel. Onderlinge afstand der spoelen is 23 cm. welke niet te ver weg is om goede koppeling te hebben. De beste koppeling wordt gewoonlijk gevonden op 38 cm.

De diferentiale kondensator wordt gegbruikt in een selektiviteits verbetering kring (scheiding vermogen verbeterings kring). De selektiviteit verbetert wanneer de capaciteit tussen de LC kring en diode verminderd. Maar er is verlies i.v.b. met de diferentiale kondensator. Een goede balans kan gevonden worden en behalve het graven naar uiterste DX, kunt U dit kontrol gerust laten. Maakt U zich geen zorgen indien U geen diferentiale kondensator hebt, gebruikt een gewone 3-30 pF variabele kondensator.

De diferentiale kondensator wordt gebruikt ter vergoeding van een frekwentie verschuiving welke gebeurt wanneer de selektiviteits verbetering kondensators kapaciteits waarde veranderd word. Door een van de diferentiale kondensators verbinding met grond te verbinden worde de frekwentie verschuiving verminderd. Maar men leeft niet in een volmaakte wereld, en daarom is er een bijkomende trimmer (volgings aanpassend kondensator) nodig.

Nadat de radio voltooid is kan men de diferentiale kondensator afstellen zodanig dat de diode begunstigd word met de kondensators grootste kapaciteit. Dan stemt men af op een zender in het hoogste deel van de band. Stelt nu de diferentiale kondensator af op minimum kapaciteit naar de diode zijde toe. Stelt dan de volg (tracking) kondensator af om opnieuw een maximum signaal te verkrijgen. Doe deze twee handelingen meerdere malen totdat de krings afstemming volgt (tracks). Dit brengt enige eksperimenteren en proberen met zich mee. Indien het volgen (tracking) niet helemaal lukt over het ganse bereik (180graden) van de diferentiale kondensator probeert dan om het volgen (tracking) over slechts 120 graden zwaai te doen slagen.

De frekwentie trimmer is de volgende aan de beurt. Des te groter de trimmers waarde des te lager de afstem frekwentie en ook des te kleiner het frekwentie afstem bereik. (een grotere schaal spreiding). Een grote schaal spreiding is gewenst, maar er moet ook een weinig overlap tussen het hoge en lage afstem bereik zijn. Bij mij is de overlap tussen 1020 en 1050 KHz. Een vergroting van de trimmers waarde geeft geen overlap, of slechter nog een sperring in het afstem bereik!

Een grote 290 mikro Henry spoel was vereist.om dit aan te kunnen. Dit wegens de betrekkelijke kleine waarde 280 pF der variabele kondensator. Een aanbevolen waarde is meer dan 300 pF. Terwijl 330 tot 360 pF het meest begunstigde is. Grotere waarden kunnen gebruikt worden maar dan moeten andere aanpassingen gebezigd worden. Bezoekt U a.u.b. mijn kontra spoel bladzijde en bestudeerd de kontra spoel ontwerpen aldaar. Begint U, of de spoels wikkelaar niet met dit projekt alvorens kennis gemaakt te hebben met de princiepen uitgezet in dit bestand.

Telkens ik een DX radio maak leer ik meer en maak verbeteringen. Ik denk dat het verbeteringen zijn. De oudere toestellen werkten ook heel goed. Deze radio maakt gebruikt van wat ik deze zomer leerde omtrent kontra spoelen. Ik was onder den indruk van mijn radio no. 64. Iemand anders was dat ook en het lukte hem mijn radio te ontfutselen. (ik haat nee te zeggen). Ik was radio-loos, en daarom maakte ik een andere. Nu heb ik een radio in afwachting van de volgende wedstrijd.

73 en goed Kristal DX. Dave – N2DS

Vertaalt door VE3LVS

#66 Antenna Tuning Unit #66 Detector Unit

Crystal Radio #66 Radio Detector Unit, bottom view.

Crystal Radio #66 Antenna Tuning Unit, bottom view.

Crystal Radio #66 ATU Schematic


Crystal Radio #66 Detector Schematic

Closeout Radio Parts Available